Bacalaureat

Data Document Deschide
03.02.2023 Repartiția pe clase Simulare Bacalaureat și Evaluare Națională data 03.02.2023 Deschide


I.Structura anului școlar 2021-2022

Cursurile anului şcolar 2021 - 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021. Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.

Potrivit aceluiași document, anul școlar 2021 - 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

Semestrul I

- 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

Semestrul al -II- lea

- 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8-14 aprilie, perioada în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

• 25 - 31 octombrie 2021, vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

• 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanța de iarnă;

• 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanța de primăvară;

• 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.


II. Pentru pregătirea examenelui național Bacalaureat 2021 vor fi publicate pe site–ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.


Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

22 martie 2021: Limba şi literatura română - proba E.a)

23 martie 2021: proba obligatorie a profilului - proba E.c)

24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d)

25 martie 2021: Limba şi literatura maternă - proba E.b)Data Document Deschide
22.06.2022 Contestațiile se depun personal sau online - Luni, 27.06.2022 între orele 12.00-18.00 Deschide
10.06.2022 Repartizarea candidaților proba de Evaluare a Competențelor într-o limbă de circulație internațională data 14.06.2022 Deschide
10.06.2022 Repartizarea candidaților proba de Evaluare a Competențelor într-o limbă de circulație internațională data 15.06.2022 Deschide
06.06.2022 Repartizarea candidaților proba de Evaluarea a Competențelor Digitale Deschide
03.06.2022 Repartizarea candidaților proba de Evaluarea a Competențelor Lingvistice de Comunicare Orală în Limba Română Deschide


Data Document Deschide
2021 Anunt bacalaureat august-septembrie 2021 Deschide
2021 Calendar bacalaureat 2021 Deschide
16.02.2021 Comunicat de presă - Structura anului școlar 2021-2022 Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii